Grupa Badawcza Funkcjonalnych Makrocząsteczek

Prace badawcze Grupy Badawczej Funkcjonalnych Makrocząsteczek są skoncentrowane na polimerach o zdefiniowanej sekwencji monomerycznej. W grupie opracowywane są nowe metody syntezy polimerów, które pozwalają na programowanie ich sekwencji monomerycznej. Prowadzone są także prace nad uzyskaniem kontroli struktury polimerów i ich fałdowania. Grupa badawcza poszukuje nowych funkcji i zastosowań makrocząsteczek o określonej sekwencji, które wykraczają poza klasyczne zastosowania polimerów. Precyzyjne programowanie sekwencji monomerów daje możliwość indukowania zaawansowanych funkcji w syntetycznych polimerach, inspirowanych żywą materią. Dowiedz się więcej