Grupa Badawcza Materiałów i Struktur Fotonicznych

Grupa Badawcza Materiałów i Struktur Fotonicznych

Przedmiotem zainteresowania naszego Zespołu są materiały fotoniczne, za pomocą których można emitować, wykrywać, odbijać, transmitować, konwertować, zmieniać i kontrolować światło. Naszym celem jest badanie oddziaływań światło-materia w nowych materiałach takich jak perowskity i chalkogenki oraz związanych z nimi strukturach fotonicznych.

W przypadku struktur skupiamy się przede wszystkim na przestrzennym ograniczeniu światła za pomocą różnych prostych form, takich jak struktury zero- (kropki kwantowe), jedno- (nanodruty), dwu- (cienka warstwa lub monowarstwy) i trójwymiarowe (pojedyncze kryształy). Badamy również złożone struktury fotoniczne takie jak kryształy fotoniczne, metapowierzchnie plazmoniczne i struktury nieuporządkowane.

Nasze prace obejmują nie tylko badania podstawowe, ale także aplikacyjne, w szczególności związane z diodami LED, laserami i scyntylatorami w szerokim zakresie obserwacji od ultrafioletu, przez światło widzialne do długości fal telekomunikacyjnych. Dowiedz się więcej