Zespół Badawczy Materiałów Kompozytowych i Powłok

Aktywność Zespołu koncentruje się na opracowywaniu i udoskonalaniu materiałów kompozytowych i powłok o określonych właściwościach do zastosowania w przemyśle. Są to m.in. powłoki samoczyszczące, anty-graffiti, hydrofobowe i superhydrofobowe oraz antyoblodzeniowe. Ponadto prowadzone są prace dotyczące zastosowania „zielonych” modyfikatorów w procesie modyfikacji żywic. Zainteresowania Zespołu skupiają się również na technologiach związanych z opracowaniem nowych materiałów kompozytowych w oparciu o hydrożele do zastosowań w przemyśle nawozowym.

W celu rozwoju nowych technologii Zespół bada właściwości materiałów polimerowych i nanokompozytowych oraz powłok w szczególności pod kątem ich zwilżalności, swobodnej energii powierzchniowej i oddziaływania cieczy na podłoże. Prowadzi również testy przyspieszonego starzenia. Dowiedz się więcej

POWŁOKI ANTYOBLODZENIOWE – Dowiedz się więcej