Grupa Badawcza Bioinżynierii

Grupa Badawcza Bioinżynierii

Grupa badawcza realizuje interdyscyplinarne badania w zakresie nauk biologicznych i nanotechnologii. Mamy doświadczenie w takich dziedzinach jak biochemia, chemia biologiczna, inżynieria genetyczna, immunologia, a także w niektórych obszarach mikrobiologii.

Oferujemy szeroką gamę usług obejmującą m.in. badanie aktywności biologicznej różnych substancji, wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych, biofunkcjonalizowanie nanomateriałów, projektowanie testów diagnostycznych, hodowle komórkowe i wiele innych. Nasze laboratoria przygotowane są do analiz oddziaływań zachodzących pomiędzy białkami, białkami a DNA, ligandami oraz peptydami. Dysponujemy specjalistyczną aparaturą umożliwiającą pomiar aktywności biologicznej i parametrów kinetycznych w szerokim zakresie od pM do mM.

Prowadzimy również Laboratorium Hodowli Komórkowych, które zajmuje się wyprowadzaniem linii komórkowych, ich selekcją i optymalizacją technologii stosowanych w obszarze kultur komórkowych. Spełnia ono najwyższe standardy potrzebne do hodowli komórek zwierzęcych i mikroorganizmów w kontrolowanych warunkach oraz produkcji biofarmaceutyków z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNA. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez współczesne technologie produkcji biofarmaceutyków, integrujemy badania biologii komórkowej i tkankowej oraz innowacyjne hodowle mikroorganizmów. Wykorzystujemy także najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej, technologii „omics” i biologii syntetycznej. Dowiedz się więcej >