Grupa Badawcza Biomarkerów Nowotworowych

Grupa Badawcza Biomarkerów Nowotworowych prowadzi interdyscyplinarne badania mające na celu analizę roli nowo odkrytych nieswoistych komórek limfoidalnych (ang. innate lymphoid cells, ILCs) w rozwoju choroby nowotworowej. Szczególną uwagę skupiamy na ocenie oddziaływania nieswoistych komórek limfoidalnych z komórkami zmienionymi nowotworowo, a także komórkami zdrowymi, które wchodzą w skład mikrośrodowiska guza nowotworowego. Naszym długoterminowym celem badawczym jest pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów rozwoju choroby nowotworowej oraz poszukiwanie nowych biomarkerów diagnostycznych i prognostycznych, jak również potencjalnych celów terapeutycznych. Dowiedz się więcej >>