Dyrektor

dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk

dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk dyrektor Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk obroniła pracę magisterską z technologii chemicznej na Politechnice Szczecińskiej w 2005, a stopień doktora uzyskała w 2009 na tej samej uczelni. Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskała na Politechnice Warszawskiej w 2017. Staż po doktorski odbyła w IFW Dresden, Niemcy, jako stypendysta RTN Marie Curie i fundacji Alexandra von Humboldta (2009-2012). Pracowała jako Research Professor (2013-2015) na Sungkyunkwan University, Suwon, w Korei Południowej.

Od 2013 prowadzi badania nad wytwarzaniem i charakterystyką materiałów dwuwymiarowych. W tym grafenowych we współpracy z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Od 2015 pełni funkcje profesora wizytującego w Soochow University, Suzhou, w Chinach. Współtwórca 4 polskich patentów, autor ponad 140 artykułów z listy filadelfijskiej (h-index = 39, ponad 4700 cytowań).

Promotor trzech prac magisterskich i opiekun czterech doktorantów. Laureat stypendium Ministra Edukacji dla wybitnych młodych naukowców (2016) oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia, będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (2018). Zrealizowała trzy granty badawcze (Alexander von Humboldt, FNP Homing Plus, NCN Sonata). Obecnie kierownik trzech grantów badawczych z NCN, FNP i NCBiR.