#PORTdlaBiznesu

Kontrakty badawcze

Łukasiewicz – PORT realizuje kontrakty badawcze z obszarów Nauk o Życiu i Biotechnologii oraz Inżynierii Materiałowej. Współpracujemy z przedstawicielami przemysłu, uczelniami i instytutami naukowymi.

Nasza wiedza i kompetencje mają wymiar praktyczny poparty wdrożonymi efektami zrealizowanych prac badawczych oraz rozwojem nowych technologii.

Dysponujemy światowej klasy laboratoriami typu core facilities oraz wysoko wykwalifikowaną, interdyscyplinarną kadrą naukową realizującą projekty w ramach zespołów badawczych.

NASZE ZESPOŁY BADAWCZE:

LABORATORIA USŁUGOWE TYPU CORE FACILITIES:

  • Laboratorium Bioobrazowania
  • Laboratorium Analiz Komórkowych
  • Laboratorium Analiz Spektroskopowych i Spektrometrycznych
  • Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Materiałów
  • Laboratorium Technologii Materiałowych
  • Laboratorium Analiz Chemicznych i Spektroskopowych
  • Laboratorium Mikrobiologii
  • Zakład Leczniczy Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Oferujemy zindywidualizowane rozwiązania badawcze opracowane przez multidyscyplinarny zespół ekspertów na potrzeby konkretnych projektów lub wyzwań.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl.