Fundacja PORT

Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, której siedziba mieści się na Kampusie Pracze przy ulicy Stabłowickiej 147 we Wrocławiu, to organizacja pozarządowa założona w 2019 roku. Głównym celem Fundacji PORT jest działalność naukowa, edukacyjna oraz popularyzacja wybranych obszarów nauki. Fundacja realizuje przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii, inżynierii materiałowej i biobankowania. Prowadzi również działania popularyzujące wiedzę z zakresu nauk medycznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych z uwzględnieniem wiedzy i troski o klimat oraz środowisko naturalne. Jej aktywności są kierowane do różnych grup wiekowych społeczeństwa.

Wspieramy rozwój nauki

Fundacja PORT realizuje projekty edukacyjne mające na celu wzbudzenie społecznego zainteresowania różnymi obszarami nauki, przybliżenie szerokiej publiczności tajników wiedzy oraz ukazanie celów i znaczenia osiągnięć naukowych dla codziennego życia. Zachęcamy do odkrywania i eksplorowania nowych technologii, ścisłych i przyrodniczych dziedzin nauki, a także aktywnego, badawczego spędzania czasu. Jedno z naszych przedsięwzięć jest efektem współpracy Fundacji z międzynarodową firmą OSRAM i koncentruje się wokół zagadnień związanych z fotoniką i mikroelektroniką. W ramach tego projektu na Kampusie Pracze powstaje nowoczesne laboratorium edukacyjne, którego program adresowany będzie do odbiorców z różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego przygotowaniem zajmuje się doświadczona kadra Łukasiewicz – PORT.

PORT – OGRODY DOŚWIADCZEŃ – program badawczy dla młodzieży licealnej. Więcej o programie

Zapraszamy wszystkich do aktywności łączących różne środowiska i pokolenia, a firmy – do dzielenia się wiedzą, pomysłami i osiągnięciami, by wspólnie wypełniać misję społecznej odpowiedzialności nauki i biznesu.

Walczymy z pandemią COVID-19

Jednym z celów statutowych Fundacji PORT jest ochrona zdrowia, jej promocja i szerzenie wiedzy w tym zakresie. Zadanie to nabrało szczególnego znaczenia w dobie pandemii COVID-19. Fundacja wsparła działania Łukasiewicz – PORT, który od początku aktywnie uczestniczy w walce ze skutkami pandemii. Laboratorium diagnostyczne uruchomione w Instytucie w kwietniu 2020 r. znacząco wsparło Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu oraz inne jednostki publiczne, wykonując codziennie setki testów na obecność koronawirusa. Darowizny wpłacane na rzecz Fundacji pozwoliły za zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Łukasiewicz – PORT oraz kosztownych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych niezbędnych do prowadzenia diagnostyki w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Dziękujemy za wsparcie!

CELE FUNDACJI:

prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, w tym w szczególności biotechnologii, inżynierii materiałowej, biobankowania;

wspieranie inicjatyw, projektów i przedsięwzięć mających na celu wzrost zainteresowania wskazanymi dziedzinami naukowymi i rozpowszechnianie wiedzy o nich;

ochrona zdrowia, jej promocja i szerzenie wiedzy w tym zakresie;

wspieranie polskich podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych i innych jednostek o charakterze naukowym;

wspieranie procesów rozwoju gospodarczego, w szczególności gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej i europejskiej;

współpraca naukowa, jej promocja i ułatwianie;

ochrona środowiska, jej promocja i szerzenie wiedzy w tym zakresie;

wspieranie uzdolnień i umiejętności dzieci, młodzieży, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych;

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa, w szczególności polskiego i europejskiego.

ZARZĄD:

prof. dr hab. Detlef Hommel, prof. UWr – Prezes Zarządu

prof. dr hab. Detlef Hommel, prof. UWr – Prezes Zarządu

Paweł Kurant – Wiceprezes Zarządu

STATUT Fundacji PORT do pobrania poniżej.

STATUT Fundacji Port
(471,79 KB , pdf)

Sprawozdania z działalności Fundacji:

KONTAKT

Jeśli cele działalności Fundacji są zbieżne z Państwa planami i działalnością, zapraszamy do współpracy lub kontaktu:

Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław
e-mail: fundacja@port.lukasiewicz.gov.pl
telefon: +48 71 734 7777, +48 510 132 596
strona: https://fundacja.port.org.pl/

KRS: 0000787023

WSPÓŁPRACA

POMAGAM – WPŁACAM
Darowizny na realizację celów statutowych fundacji można wpłacać na rachunek bankowy:
52 2490 0005 0000 4530 9685 5877 Alior Bank
link do formularza: https://fundacja.port.org.pl/wspieraj-nas/

Dziękujemy za wsparcie naszej działalności!