Systemy zarządzania jakością

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii wdraża i utrzymuje systemy zarządzania jakością, które mają na celu spełnienie wymagań Klientów i stałą poprawę jakości w zakresie świadczonych usług.

Systemy jakości w naszym Instytucie wdrażane są wg wymagań norm ISO:

  • PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących,
  • ISO 20387:2018-08 Biotechnology – Biobanking – General requirements for biobanking.
  • PN-EN ISO 15189:2023-02 Medical laboratories – Requirements for quality and competence
  • PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
  • ISO 35001:2019-11 Biorisk management for laboratories and other related organisations

Kompetentny personel, odpowiednie wyposażenie oraz uznane metodyki badań zapewniają jakość wyników badań, która zyskuje pełne zaufanie wszystkich Klientów.

Akredytacja

Laboratorium Analiz Spektrometrycznych i Spektroskopowych posiada wdrożony system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz Certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1661.

Rodzaje akredytowanych badań w obszarze oceny zgodności podaje „Zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1661”, który jest dostępny tutaj.

Badania wykonywane są przez kompetentny, bezstronny personel, który jest zobowiązany do zachowania poufności oraz jest niezależny od jakichkolwiek nacisków ze strony klienta i innych stron.