Systemy zarządzania jakością

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii posiada wdrożone i utrzymuje systemy zarządzania jakością, które mają na celu spełnienie wymagań Klientów i stałą poprawę jakości w zakresie świadczonych usług:

  1. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. System ten mamy potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikatem Akredytacji w Zakresie Akredytacji dostępnym tutaj.
  2. ISO 20387:2018-08 Biotechnology – Biobanking – General requirements for biobanking. System ten mamy potwierdzony Certyfikatem jakości „Q-label” wydanym przez BBMRI-ERIC oraz Świadectwem wydanym przez BBMRI.pl.
  3. PN-EN ISO 15189:2023-02 Medical laboratories – Requirements for quality and competence.

Podążając za rozwojem nowych obszarów i kompetencji wdrażamy również kolejne systemy jakości:

  1. PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
  2. ISO 35001:2019-11 Biorisk management for laboratories and other related organisations.

Kompetentny personel, odpowiednie wyposażenie oraz adekwatne metodyki badań zapewniają jakość wyników badań, do której nasi Klienci mają pełne zaufanie.

Akredytacja

Laboratorium Usługowe Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii posiada system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Laboratorium Usługowe Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii posiada Certyfikat Akredytacji  o numerze AB 1661 Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1661” (dostępnym tutaj) – tj. w zakresie akredytowanych badań chemicznych jakościowych i ilościowych NMR (spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego) wyrobów chemicznych organicznych.

Badania akredytowane wykonywane są przez kompetentny, bezstronny personel, który jest zobowiązany do zachowania poufności oraz jest niezależny od jakichkolwiek nacisków ze strony klienta i innych stron.