Sieć eduroam

eduroam.port.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT na terenie swojego kampusu udostepnia bezpieczną bezprzewodową sieć WiFi o nazwie eduroam. Komunikacja w sieci eduroam jest szyfrowana przy użyciu najwyższych dostępnych obecnie standardów zabezpieczeń.

Sieć eduroam jest siecią globalną obejmującą tysiące uniwersytetów i innych organizacji w ponad 100 krajach. Przy użyciu konta skonfigurowanego w sieci eduroam PORT można zalogować się do dowolnej sieci eduroam w Polsce i na całym świecie.

Poniżej przedstawione są wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania połączenia z siecią bezprzewodową eduroam na terenie naszej instytucji.

Dane do logowania

Login i hasło do sieci eduroam są takie, jak do systemu Active Directory PORT. Przy logowaniu do eduroam zawsze należy podawać nazwę domeny (realm) @eitplus.pl. Przykładowy login: akowalski@eitplus.pl.

UWAGA: login i hasło do Office365 nie umożliwiają zalogowania do eduroam.

Format danych uwierzytelniających:

Pracownicy: kontoAD@eitplus.pl

Samodzielna konfiguracja połączenia

Przy samodzielnym konfigurowaniu profilu połączenia WiFi z siecią eduroam należy ustawić poniższe opcje.

Standardy szyfrowania: WPA2-Enterprise/AES

Metody uwierzytelniania EAP: EAP-TTLS (Tunneled TLS) lub PEAP

Informacje ogólne i pomoc

Ogólne informacje o inicjatywie eduroam można znaleźć na stronie eduroam.pl.

Problemy z działaniem sieci eduroam PORT można zgłaszać na adres: eduroam@port.lukasiewicz.gov.pl

Hasło używane do eduroam nie powinno zawierać spacji lub niektórych znaków specjalnych typu \ ” ’ ; .

W zgłoszeniu problemu należy podać następujące informacje:

  • Adres MAC urządzenia mobilnego
  • Login używany do połączenia z eduroam
  • Data i godzina próby połączenia zakończonej niepowodzeniem