#PORTdlaBiznesu

Wsparcie projektowe

Aktywność Łukasiewicz – PORT koncentruje się wokół Nauk o Życiu i Biotechnologii oraz Inżynierii Materiałowej, co pozwala w sposób kompleksowy prowadzić zarówno prace naukowo-badawcze, jak i pilotażowe badania dla przemysłu. Wszystkie nasze laboratoria wyposażone są w najwyższej klasy aparaturę badawczą umożliwiającą realizację zleceń komercyjnych oraz projektów naukowo-badawczych o charakterze podstawowym i aplikacyjnym.

Łukasiewicz – PORT ubiega się o granty z różnych źródeł finansowania, jest samodzielnym wnioskodawcą, członkiem większych konsorcjów lub podwykonawcą w projektach wdrożeniowych. Zarządzamy projektami od ich złożenia do rozliczenia, a w przypadku partnerstwa w projektach wdrożeniowych oferujemy nasze doświadczenie w koordynacji prac projektowych.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Ponadto wspieramy naszych klientów w rozwoju i konkurencyjności poprzez transfer technologii i zarządzanie innowacjami.

NASZA OFERTA

ŁUKASIEWICZ – PORT JAKO PARTNER W PROJEKTACH BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Realizujemy projekty jako Lider lub jako Partner w konsorcjach z przedsiębiorstwami m.in. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka ścieżka, Projektów Aplikacyjnych czy Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.

USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE

Posiadając status jednostki naukowej, Łukasiewicz – PORT wykonuje badania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jako podwykonawca w ramach popularnego konkursu Bony na Innowacje realizowanego z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wykonując prace B+R na zlecenie MŚP, wspiera przedsiębiorstwa w celu pozyskania wsparcia finansowego w ramach konkursów Badania na Rynek czy Kredyt Technologiczny.

OPINIE O INNOWACYJNOŚCI

Przygotowanie wymaganej dokumentacji w celu pozyskania dotacji dla projektów inwestycyjnych, np. realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

WSPARCIE W ZAKRESIE ROZLICZANIA PROJEKTU

  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia umowy o dofinansowanie,
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie,
  • wprowadzanie niezbędnych zmian w projekcie.

DORADZTWO

  • monitorowanie harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych,
  • weryfikacja istniejącej dokumentacji pod kątem szans na pozyskanie środków,
  • dobór źródła finansowania projektu badawczego lub prac rozwojowych.

PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTU

  • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i koordynacja prac związanych z ich złożeniem,
  • optymalizacja projektu, by zmaksymalizować szanse otrzymania dotacji.

W przypadku chęci pozyskania informacji na temat wsparcia przy realizacji projektów badawczych i pozyskiwania środków na ich sfinansowanie, prosimy o kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl