GENDER EQUALITY PLAN

Plan Równości Płci (GEP – Gender Equality Plan) dla Łukasiewicz – PORT na lata 2022-26, został  zatwierdzony i przekazany do realizacji na podstawie Zarządzenia Dyrektora Instytutu nr 9/II/2022. Równość i różnorodność to wartości, które przyczyniają się do rozwoju nauki, dlatego bardzo istotnym jest zrozumienie równości płci i charakteru rozmaitych ról, które pełnią naukowczynie i naukowcy, aby ułatwić im godzenie obowiązków wynikających z pracy naukowej i innych zadań w poczuciu bezpieczeństwa ekonomicznego i docenienia. Plan Równości Płci jest skierowany do wszystkich osób pracujących w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT, a jego celem jest dążenie aby Instytut był wolnym od dyskryminacji, bezpiecznym miejscem pracy.