Projekty

Jednym z głównych filarów działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii jest aplikowanie i współudział w projektach badawczych różnego typu: od badań podstawowych po aplikacyjne. Pozyskujemy projekty, ale też jesteśmy członkami większych konsorcjów lub podwykonawcami w projektach wdrożeniowych. Interdyscyplinarny charakter naszej jednostki umożliwia ubieganie się o granty z różnych źródeł finansowania. Zarządzamy projektami od ich złożenia do rozliczenia, a w przypadku partnerstwa w projektach wdrożeniowych służymy doświadczeniem w koordynacji prac projektowych. Oto nasze projekty w liczbach:

DANE UWZGLĘDNIAJĄCE ILOŚĆ PROJEKTÓW (wykres z dnia 04.12.2020 roku)

Suma projektów (154)
Projekty trwające (23)

Projekty zakończone (131)

DANE UWZGLĘDNIAJĄCE WARTOŚĆ PROJEKTÓW (wykres z dnia 20.02.2020 roku)

Wartość projektów (1,1MLD) 805 539 172,01 zł dla EIT+
Wartość trwających projektów (125MLN) 50 788 805,16 PLN for EIT+
Wartość zakończonych projektów (975MLN) 755 228 194,85 PLN for EIT+