Projekty

Jednym z głównych filarów działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii jest aplikowanie i współudział w projektach badawczych różnego typu: od badań podstawowych po aplikacyjne. Pozyskujemy projekty, ale też jesteśmy członkami większych konsorcjów lub podwykonawcami w projektach wdrożeniowych. Interdyscyplinarny charakter naszej jednostki umożliwia ubieganie się o granty z różnych źródeł finansowania. Zarządzamy projektami od ich złożenia do rozliczenia, a w przypadku partnerstwa w projektach wdrożeniowych służymy doświadczeniem w koordynacji prac projektowych. Oto nasze projekty w liczbach:

DANE UWZGLĘDNIAJĄCE LICZBĘ PROJEKTÓW (wykres z dnia 22.05.2023 roku)

DANE UWZGLĘDNIAJĄCE WARTOŚĆ PROJEKTÓW (wykres z dnia 22.05.2023 roku)