>

CILC

„Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowania w modulatorach światła”
(akronim: CILC)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA 11”

Wartość projektu: 278 800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 278 800,00 PLN
Okres realizacji projektu: 20/01/2017 – 19/01/2019

Kierownik projektu: dr inż. Maciej Czajkowski

Projekt ma na celu syntezę oraz wykorzystanie nowego typu związków – soli o chiralnych jonach posiadających przeciwny znak skrętności fazy ciekłokrystalicznej. Chiralne związki mogą być rozłożone przy pomocy stałego pola elektrycznego w komórce ciekłokrystalicznej w taki sposób, żeby tworzyć struktury helikalne o różnej wielkości w zakresie porównywalnym z długością fali światła, powodując odbicie światła o różnych długościach fali, nawet pokrywających całe widmo światła widzialnego.
Projekt zakłada możliwość rozseparowania pod wpływem stałego pola elektrycznego jonów chiralnych o przeciwnej skrętności, które powodują skręcanie się fazy ciekłego kryształu w obu kierunkach, powodując powstanie struktur helikalnych odbijających światło o przeciwnej skrętności polaryzacjach kołowych. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie stopnia odbicia światła nawet do 100% wewnątrz jednej warstwy.
Efekt odbicia światła może być wykorzystany między innymi w modulatorach światła, np. wyświetlaczach odbiciowych typu e-papier lub inteligentnych szybach. W materiałach ciekłokrystalicznych domieszkowanych związkami jonowymi możliwe jest utrwalenie efektu szerokopasmowego odbicia światła nawet do 7 dni po ustaniu pola elektrycznego, co jest szczególnie korzystne ze względu na oszczędność energii takich urządzeń.