Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii

Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii to nowoczesna instytucja o profilu badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym. Skupiamy się na istotnych problemach cywilizacyjnych. Budujemy i rozwijamy kompetencje w dziedzinie neurobiologii, onkologii i szeroko rozumianej biotechnologii.

Jesteśmy dumni z naszych zespołów naukowych podejmujących ważne tematy badawcze oraz laboratoriów usługowych, które wspierają badania grup wewnątrz Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także świadczą usługi klientom zewnętrznym. Posiadamy również unikatowy w skali kraju BIOBANK zajmujący się tworzeniem kolekcji populacyjnych i skupionych wokół wybranych jednostek chorobowych.

Stale modernizujemy i poszerzamy park maszynowy umożliwiający prowadzenie badań na światowym poziomie w ramach projektów własnych, jak i realizowanych w wieloośrodkowych konsorcjach naukowych.

Razem tworzymy naukowy ekosystem wspierający twórcze umysły i najwyższej klasy badania naukowe i wdrożeniowe.

Panel ekspertów >

Grupa Badawcza Synaptogenezy prowadzi multidyscyplinarne badania mające na celu zrozumienie mechanizmów regulujących powstawanie i organizację synaps w ośrodkowym układzie nerwowym oraz w mięśniach szkieletowych. Czytaj więcej >

Biobank Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii jest jednym z największych ośrodków gromadzenia i przechowywania ludzkiego materiału biologicznego w kraju. Czytaj więcej >

Grupa Badawcza Dynamiki Genomu prowadzi interdyscyplinarne badania w zakresie nauk biologicznych, biotechnologii i medycyny molekularnej. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są mechanizmy naprawy DNA, procesy utrwalania mutacji oraz ewolucja struktury genomu. Czytaj więcej >

Grupa Badawcza Biologii Astrocytów dąży w swoich badaniach do zrozumienia funkcji astrocytów w regulacji fizjologicznych procesów w mózgu oraz konsekwencji ich zaburzeń. W poprzednich latach odkrył nowy mechanizm łączący nieprawidłowości w ekspresji genów specyficznych dla astrocytów z neurobiologicznymi zaburzeniami typowymi m.in. dla depresji. Czytaj więcej >

Celem badań prowadzonych przez Grupę Badawczą Neuroplastyczności i Metabolizmu jest zdefiniowanie precyzyjnych mechanizmów w mózgu regulujących metabolizm peryferyjny. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są procesy odpowiadające za funkcjonowanie ośrodków głodu i sytości. Czytaj więcej >

Grupa Badawcza Nabytej odporności prowadzi interdyscyplinarne badania mające na celu analizę roli nowo odkrytych nieswoistych komórek limfoidalnych (ang. innate lymphoid cells, ILCs) w rozwoju choroby nowotworowej. Szczególną uwagę skupiamy na ocenie oddziaływania nieswoistych komórek… Czytaj więcej >

W Grupie Badawczej Mechanizmów Neurodegeneracji badamy podstawy molekularne chorób neurodegeneracyjnych. W szczególności dążymy do zrozumienia, w jaki sposób w starzejących się komórkach zawodzi kontrola jakości białek, co powoduje, że są one podatne na choroby neurodegeneracyjne… Czytaj więcej >

Grupa Badawcza Immunoterapii zajmuje się badaniami i rozwijaniem terapii opartych na układzie odpornościowym w kontekście leczenia chorób nowotworowych. Prace badawcze obejmują szeroki zakres badań nad metodami stymulowania, modyfikowania lub wzmacniania odpowiedzi immunologicznej do niszczenia komórek … Czytaj więcej >

Badania prowadzone przez Grupę Badawczą Onkologii Neurofizjologicznej łączą neurobiologię z onkologią. Naszym celem jest zrozumienie neurogennej regulacji procesów nowotworzenia i związanego z tym bólu. Stosując najnowocześniejsze techniki (m.in. obrazowanie optyczne in vivo, elektrofizjologię i optogenetykę), selektywnie … Czytaj więcej >