Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii

Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii to nowoczesna instytucja o profilu badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym. Skupiamy się na istotnych problemach cywilizacyjnych. Budujemy i rozwijamy kompetencje w dziedzinie neurobiologii, onkologii i szeroko rozumianej biotechnologii.

Jesteśmy dumni z naszych zespołów naukowych podejmujących ważne tematy badawcze oraz laboratoriów usługowych, które wspierają badania grup wewnątrz Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także świadczą usługi klientom zewnętrznym. Posiadamy również unikatowy w skali kraju BIOBANK zajmujący się tworzeniem kolekcji populacyjnych i skupionych wokół wybranych jednostek chorobowych.

Stale modernizujemy i poszerzamy park maszynowy umożliwiający prowadzenie badań na światowym poziomie w ramach projektów własnych, jak i realizowanych w wieloośrodkowych konsorcjach naukowych.

Razem tworzymy naukowy ekosystem wspierający twórcze umysły i najwyższej klasy badania naukowe i wdrożeniowe.

Panel ekspertów >

Zespół Badawczy Bioinżynierii realizuje interdyscyplinarne badania w zakresie nauk biologicznych i nanotechnologii. Mamy doświadczenie w takich dziedzinach jak biochemia, chemia biologiczna, inżynieria genetyczna, immunologia, a także w niektórych obszarach mikrobiologii. Czytaj więcej >

Zespół Badawczy Synaptogenezy prowadzi multidyscyplinarne badania mające na celu zrozumienie mechanizmów regulujących powstawanie i organizację synaps w ośrodkowym układzie nerwowym oraz w mięśniach szkieletowych. Czytaj więcej >

Biobank Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii jest jednym z największych ośrodków gromadzenia i przechowywania ludzkiego materiału biologicznego w kraju. Czytaj więcej >

Zespół Badawczy Dynamiki Genomu prowadzi interdyscyplinarne badania w zakresie nauk biologicznych, biotechnologii i medycyny molekularnej. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są mechanizmy naprawy DNA, procesy utrwalania mutacji oraz ewolucja struktury genomu. Czytaj więcej >

Zespół Badawczy Biologii Astrocytów dąży w swoich badaniach do zrozumienia funkcji astrocytów w regulacji fizjologicznych procesów w mózgu oraz konsekwencji ich zaburzeń. W poprzednich latach odkrył nowy mechanizm łączący nieprawidłowości w ekspresji genów specyficznych dla astrocytów z neurobiologicznymi zaburzeniami typowymi m.in. dla depresji. Czytaj więcej >

Celem badań prowadzonych przez Zespół Badawczy Neuroplastyczności i Metabolizmu jest zdefiniowanie precyzyjnych mechanizmów w mózgu regulujących metabolizm peryferyjny. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są procesy odpowiadające za funkcjonowanie ośrodków głodu i sytości. Czytaj więcej >