Grupa Badawcza Neuroplastyczności i Metabolizmu

Grupa Badawcza Neuroplastyczności i Metabolizmu

Celem badań prowadzonych przez Grupa Badawcza Neuroplastyczności i Metabolizmu jest zdefiniowanie precyzyjnych mechanizmów w mózgu regulujących metabolizm peryferyjny. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są mechanizmy odpowiadające za funkcjonowanie ośrodków głodu i sytości. Grupa analizuje, w jaki sposób neurony zmieniają swoją aktywność w odpowiedzi na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, informując mózg o różnych stanach fizjologicznych. W tym kontekście bada również geny zaangażowane w regulację neuroplastyczności. Zrozumienie tych procesów pomoże w walce z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja i bulimia, oraz jednym z największych problemów współczesności – epidemią otyłości. Dowiedz się więcej >