Centra badawcze

Aktywność naukowo-badawcza Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii opiera się na trzech Centrach: Inżynierii Materiałowej, Nauk o Życiu i Biotechnologii oraz Diagnostyki Populacyjnej. W ramach tych jednostek działają Grupy Badawcze oraz specjalistyczne laboratoria i pracownie pomiarowe.

Dzięki takiej organizacji, każde z centrów może skupiać się na wybranych zagadnieniach naukowych oraz technologicznych i w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu. Wszystkie laboratoria instytutu Łukasiewicz – PORT wyposażone są w najwyższej klasy aparaturę, która pozwala na prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów jakości.