Pierwszy konkurs WIB

Najwyższą ocenę ekspertów i rekomendację do finansowania w pierwszym konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczy otrzymał projekt „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”.

17 stycznia w siedzibie Łukasiewicz – PORT podpisano umowę o finansowaniu Zespołu Badawczego. Wartość finansowania wynosi blisko 70 ml zł.

Pierwszy konkurs WIB – podpisanie umowy o finansowaniu

Celem projektu jest opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. Projekt zdobył uznanie przede wszystkim ze względu na dużą wartość naukową oraz wysoki potencjał komercjalizacyjny spodziewanych wyników – technologia mRNA jest obecnie jednym z najbardziej innowacyjnych kierunków rozwoju w branży farmaceutycznej i stanowi przedmiot jej poważnego zainteresowania. Wysoko oceniono również kompetencje członków zespołu, którzy mają w swoim dorobku liczne sukcesy naukowe oraz znaczące osiągnięcia w komercjalizacji.

Zadanie badawcze będzie realizowane przez naukowców z konsorcjum czterech czołowych polskich jednostek badawczych. Zespół Badawczy tworzą:

  • prof. dr hab. Andrzej Dziembowski – Lider Zespołu Badawczego / Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK)
  • prof. dr hab. Marcin Nowotny / Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK)
  • prof. dr hab. Marta Miączyńska / Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK)
  • prof. dr hab. Jacek Jemielity / Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Joanna Kowalska / Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Robert Hołyst / Instytut Chemii Fizycznej PAN
  • prof. dr hab. Jakub Gołąb / Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
  • prof. dr hab. med. Dominika Nowis / Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami drugiego konkursu WIB na stronie Programu. Nabór wniosków będzie trwał do końca września 2022 r.