Przebieg procesu rekrutacji

Jesteśmy organizacją wyróżnioną przez Komisję Europejską prestiżowym logo HR Excellence in Research, dlatego przy rekrutacji pracowników naukowych postępujemy zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Na poszczególnych etapach rekrutacji sprawdzamy wiedzę, doświadczenie, predyspozycje osobowościowe oraz motywację Kandydatów. W zależności od stanowiska, na które aplikujesz, możesz spodziewać się mniej lub bardziej rozbudowanego procesu rekrutacji.

ETAPY PROCESU REKRUTACJI

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA REKRUTACYJNEGO

Ogłoszenia rekrutacyjne publikowane są na popularnych portalach oraz naszej stronie internetowej w zakładce KARIERA.

SELEKCJA DOKUMENTÓW

Dokumenty aplikacyjne Kandydatów selekcjonujemy pod kątem wymagań niezbędnych na danym stanowisku. Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, które w największym stopniu odpowiadają oczekiwanemu profilowi.

ROZMOWY TELEFONICZNE

Rozmowa telefoniczna to etap, który włączamy do niektórych procesów rekrutacyjnych, i który ma na celu sprawdzenie najważniejszych kryteriów w kontekście pracy na danym stanowisku.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

Rozmowy z Kandydatami przeprowadza zespół złożony z pracownika działu HR, przełożonego przyszłego pracownika oraz innych specjalistów, którzy mogą ocenić kompetencje Kandydata. Podczas spotkania, trwającego ok. 60 minut, rozmawiamy o doświadczeniu, edukacji oraz weryfikujemy wiedzę merytoryczną i dopasowanie kandydata do konkretnego stanowiska pracy. Czasami wykorzystujemy również inne, dodatkowe metody rekrutacyjne, np. zadania, próbki pracy czy testy. Dla wygody naszych Kandydatów rozmowy mogą się odbywać w formie wideokonferencji lub telekonferencji.

INFORMACJA ZWROTNA

Informację zwrotną przekazujemy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego telefonicznie lub mailowo. Otrzymują ją wszystkie osoby, które brały udział w rozmowie rekrutacyjnej, niezależnie od tego, czy jej wynik jest pozytywny, czy nie.

ADAPTACJA

Ostatnim etapem procesu rekrutacji pracowników jest ich adaptacja. Pierwsze dni w nowej pracy mogą być stresujące i trudne, dlatego staramy się zapewnić nowym członkom zespołu wsparcie oraz pomoc w zrozumieniu naszej firmy.

Sprawdź oferty pracy w Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii.