Grupa Badawcza Biologii Astrocytów

Grupa Badawcza Biologii Astrocytów

Grupa Badawcza Biologii Astrocytów dąży w swoich badaniach do zrozumienia funkcji astrocytów w regulacji fizjologicznych procesów w mózgu oraz konsekwencji ich zaburzeń. W poprzednich latach nasza grupa odkrył nowy mechanizm łączący nieprawidłowości w ekspresji genów specyficznych dla astrocytów z neurobiologicznymi zaburzeniami typowymi m.in. dla depresji. W obecnie realizowanych projektach grupa wykorzystuje metody manipulacji genetycznych w połączeniu z nowoczesnymi technikami obrazowania przeżyciowego w modelach komórkowych i zwierzęcych, w celu weryfikacji wybranych białek jako celów nowych strategii terapeutycznych chorób psychiatrycznych. Dowiedz się więcej >

POLS Norway Grants / NCN

NCN OPUS 2022 AstroSyCo

NCN OPUS 2023 GR traits (projekt w konsorcjum z dr. hab. M. Korostyńskim z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)

Standardized Approaches to Modeling and Examination of Neuropsychiatric Disorders (SAME-NeuroID) – Horyzont Europa, Twinning

Doktoraty wdrożeniowe:

Patrycja Ziuzia – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Paweł Hanus – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Tansu Gover – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu