Łukasiewicz – PORT z grantem Horyzontu Europa

Zespół Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii z naszego Instytutu otrzymał grant w wysokości 1,5 miliona euro na realizację projektu związanego z badaniem chorób neuropsychiatrycznych. Łukasiewicz – PORT pełni w nim w rolę koordynatora konsorcjum złożonego z prestiżowych europejskich instytutów naukowo-badawczych.

Projekt SAME-NeuroID (ang. Standardized Approaches to Modelling and Examination of Neuropsychiatric Disorders) powstał we współpracy z trzema uznanymi europejskimi ośrodkami naukowo-badawczymi: Paryskim Instytutem Badań nad Mózgiem, Instytutem Psychiatrii Maxa Plancka w Monachium oraz Centrum Medycznym Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Łukasiewicz – PORT występuje w nim w roli lidera/koordynatora. Projekt naszego zespołu znalazł się w pierwszej piątce wybranej z 391 aplikacji zgłoszonych w ramach programu Twinning Horyzontu Europa.

Głównym celem projektu SAME-NeuroID jest wypracowanie wspólnych standardów tworzenia i wykorzystania modeli chorób neuropsychiatrycznych. Aktualnie jednym z największych problemów, z jakim mierzą się naukowcy, jest stosowanie przez laboratoria różnych metod badawczych, co często uniemożliwia porównywanie otrzymywanych wyników badań. Unifikacja procedur i standardów pomiędzy laboratoriami umożliwi efektywną i wiarygodną realizację wielu przyszłych projektów badawczych z wykorzystaniem już istniejących i sprawdzonych procedur naszych partnerów Twininngowych. Dalekosiężnym celem projektu jest stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci laboratoriów używających tych samych wystandaryzowanych metod dla prac badawczych.

Rezultatem projektu będzie m.in. platforma badawcza, pomyślana jako repozytorium wypracowanych procedur oraz stworzenie w Łukasiewicz – PORT laboratorium, w którym te procedury będą testowane i walidowane. Rozwinięta i poszerzona zostanie także współpraca z laboratoriami w jednostkach partnerskich, w których również będą sprawdzane opracowane procedury.

W naszym Instytucie nad wnioskiem projektowym pracował zespół w składzie:

Projekt SAME-NeuroID obejmuje zarówno działalność naukową, jak i okołonaukową, a jego program składa się z kilku obszarów. Oprócz badań naukowych są to m.in. działania edukacyjne i warsztatowe zarówno dla doświadczonych pracowników naukowych, jak i doktorantów i studentów, organizacja wspólnych warsztatów, sympozjów i konferencji, a także transfer technologii.

Realizacja projektu przewidziana jest na 3 lata i ma się zakończyć w drugiej połowie 2025 r.