>

MiChroFAN

Chronopatologia metabolizmu w depresji: funkcjonalne interakcje
astrocytów i neuronów w komórkowym modelu oporności glukokortykoidowej”

(akronim projektu: MiChroFAN)

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 oraz ze środków dotacji celowej w ramach konkursu „POLS”

Nr projektu: 2020/37/K/NZ3/02783
Wartość projektu: 873 750,00 PLN
Wartość dofinansowania: 873 750,00 PLN,
w tym w formie płatności z budżetu środków europejskich (Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021)  742 687,50 PLN oraz ze środków dotacji celowej 131 062,50 PLN.

Okres realizacji projektu: 2021/09/01 – 2023/11/30
Kierownik projektu: dr Michał Ślęzak

W projekcie koncentrujemy się na jednym z rodzajów gleju, mianowicie na astrocytach. Komórki te wspomagają neurony na wiele sposobów, między innymi regulują poziom glutaminianu, podstawowego neuroprzekaźnika pobudzającego, jak również odpowiedzialne są za dostarczenie energii do aktywnych rejonów mózgu. Co istotne, zarówno metabolizm glutaminianu, jak i homeostaza energetyczna są zaburzone w mózgu pacjentów z depresją, co stanowi argument na rzecz hipotezy, że astrocyty mają znaczny udział w biologicznych mechanizmach tej choroby. Fakt, że ketamina, której antydepresyjne właściwości zostały niedawno odkryte, przywraca właściwe funkcjonowanie synaps glutamatergicznych oraz prawidłowy metabolizm glukozy silnie podkreśla istnienie wspólnego mianownika, którym mogą być właśnie astrocyty. W projekcie podejmiemy działania skupiające się na metabolicznych dysfunkcjach astrocytów związanych z depresją, w celu znalezienia nowych punktów uchwytu dla opracowania efektywnej terapii depresji.

Michał Ślęzak: Prezentacja “Molecular reprogramming of astrocytes in chronic stress and depression” podczas 22nd International Winter Neuroscience Conference, Sölden, 05.04.2022 http://winterneuroscience.de/2022/program.html

Michał Ślęzak: Udział w Boehringer Ingelheim Precision Psychiatry Research Symposium – konsultacje i rozmowy z przedstawicielami nauki i przemysłu na temat zadań realizowanych w ramach projektu. Prezentacja posteru „Nuclei RNAseq reveals transcriptional alterations of prefrontal cortex astrocytes in a subpopulation of suicide completers”.

Boehringer Ingelheim
Post Marzieh Funk
Post Lothar Kussmaul

 

Tansu Gover: Udział w konferencji Neuronus 2022 Neuroscience Forum (Kraków)

Tansu Gover: Udział w szkoleniu “Current approaches in neurological disorder research: from animal models to human brain on the chip”, Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (4-8.04.2022)

Impact of Fkbp5 × early life adversity × sex in humanised mice on multidimensional stress responses and circadian rhythmicity.

https://www.nature.com/articles/s41380-022-01549-z#Fun