Grupa Badawcza Dynamiki Genomu

Grupa Badawcza Dynamiki Genomu

Grupa Badawcza Dynamiki Genomu prowadzi interdyscyplinarne badania w zakresie nauk biologicznych, biotechnologii i medycyny molekularnej. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są mechanizmy naprawy DNA, procesy utrwalania mutacji oraz ewolucja struktury genomu. Badania te mają na celu zrozumienie przyczyn rozwoju chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów naprawy DNA, a także poszukiwanie biomarkerów i nowych możliwości innowacyjnych terapii antynowotworowych. Dowiedz się więcej >