Grupa Badawcza Mechanizmów Neurodegeneracji

W Grupie Badawczej Mechanizmów Neurodegeneracji badamy podstawy molekularne chorób neurodegeneracyjnych. W szczególności dążymy do zrozumienia, w jaki sposób w starzejących się komórkach zawodzi kontrola jakości białek, co powoduje, że są one podatne na choroby neurodegeneracyjne. Naszym celem jest zidentyfikowanie nowych strategii przeciwdziałania tym śmiertelnym chorobom w oparciu o wiedzę zdobytą w wyniku prowadzonych badań. Dowiedz się więcej >