Grupa Badawcza Synaptogenezy

Grupa Badawcza Synaptogenezy

Grupa Badawcza Synaptogenezy prowadzi multidyscyplinarne badania mające na celu zrozumienie mechanizmów regulujących powstawanie i organizację synaps w ośrodkowym układzie nerwowym oraz w mięśniach szkieletowych. Badania prowadzone są na oczyszczonych białkach, hodowlach komórek pierwotnych i unieśmiertelnionych, zwierzętach z indukowaną delecją badanych genów (system Cre-LoxP) oraz transgenicznych. Używamy również rekombinowanych wirusów AAV do nadprodukcji badanych genów in vitro i in vivo.

Dodatkowo grupa przeprowadza zaawansowane doświadczenia biochemiczne takie jak oczyszczanie kompleksów białkowych, analiza spektroskopii mas w badaniach proteomicznych, czy rekonstytucja białek błonowych do sztucznych błon lipidowych. Badania dotyczące mięśni szkieletowych koncentrują się wokół poznania mechanizmu rozwoju maszynerii postsynaptycznej oraz organizacji aksonów neuronów motorycznych, które unerwiają włókna mięśniowe. W badaniach nad mózgiem interesują nas zarówno mechanizmy regulujące synapsy, jak i regulujące ogólnie funkcjonowanie neuronów i sieci neuronalnych w mózgu. Dowiedz się więcej >