>

ADOPT BBMRI-ERIC

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant No 676550. The sole responsibility for any errors or omissions made lies with the editor. The content does not necessarily reflect the opinion of the European Commission. The European Commission is also not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Projekt finansowany przez Funduszów Komisji Europejskiej w ramach konkursu „HORYZONT2020”

„implementAtion anD OPeration of the gateway for healTh into BBMRI-ERIC”
(akronim: ADOPT BBMRI-ERIC)

Wartość projektu: 4 950 860,00 EUR
Wartość dofinansowania: 23 000,00 EUR
Okres realizacji projektu: 1/10/2015 – 30/09/2018
Kierownik projektu po stronie WCB EIT+: dr Łukasz Kozera
Konsorcjum realizujące projekt:

 1. BBMRI-ERIC incl. linked third parties/(namely MUG on behalf of BBMRI.at, THL on behalf of BBMRI.fi, UoM on behalf of BBMRI.mt, UNIMIB on behalf of BBMRI.it),
 2. BELSPO on behalf of BBMRI.be, Belgium
 3. SNF on behalf of BBMRI.ch, Switzerland
 4. MMCI on behalf of BBMRI.cz, Czech Republic
 5. Charité on behalf of BBMRI.de, Germany
 6. UT on behalf of BBMRI.ee, Estonia
 7. INSERM on behalf of BBMRI.fr, France
 8. AA on behalf of BBMRI.gr, Greece
 9. LUMC on behalf of BBMRI.nl, The Netherlands
 10. NTNU on behalf of BBMRI.no, Norway
 11. Kierujący Biobankiem Wrocławskiego Centrum; Badań EIT+ sp. z o. o. on behalf of BBMRI.pl, Poland
 12. KI on behalf of BBMRI.se, Sweden
 13. Dokuz Eylul University on behalf of BBMRI.tr, Turkey
 14. IARC, France
 15. TUM, Germany
 16. IOR, Italy
 17. University College London, United Kingdom

Głównym celem jest podtrzymanie działalności Europejskiej Sieci Biobanków BBMRI-ERIC w oparciu o zadania z zakresu: biobankowania specjalistycznego (nowotwory jelita grubego), wytworzenie specjalistycznych narzędzi IT do przeszukiwania zasobów biobanków BBMRI-ERIC, doskonalenie narzędzi kontroli jakości, modyfikacja obecnie funkcjonujących norm ISO, tworzenie sieci biobanków chorób rzadkich oraz praca nad normami prawnymi, społecznymi i etycznymi w badaniach nad ludzkim materiałem biologicznym.

Celem projektu jest pobudzenie i przyspieszenie budowy sieci BBMRI-ERIC i rozwoju jej usług poprzez udostępnienie wspólnych usług opartych na europejskiej infrastrukturze biobankującej. ADOPT BBMRI-ERIC umożliwi uzyskanie dostępu do kolekcji i doświadczenia naukowego zgromadzonego przez społeczność europejskich badaczy.