>

ERGSTORE

„Badanie właściwości dielektrycznych modyfikowanych plazmowo cienkich powłok kompozytowych magazynujących energię”
(akronim: ERGSTORE)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „MINIATURA 1”

Wartość projektu: 49 280,00 PLN
Wartość dofinansowania: 49 280,00 PLN
Okres realizacji projektu: 08/11/2017 – 07/11/2018

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Palewicz

Celem projektu jest zidentyfikowanie jaki wpływ na parametry podstawowe nanokompozytowych magazynów ładunku elektrycznego ma przeprowadzenie, podczas procesu tworzenia kondensatora w skali laboratoryjnej, modyfikacji powierzchni cienkich warstw przy użyciu niskociśnieniowego urządzenia plazmowego. A także podczas trwania projektu podjęte zostaną próby zintegrowania magazynów energii wytworzonych w skali laboratoryjnej z organicznymi ogniwami fotowoltaicznymi trzeciej generacji. Spodziewanym odziaływaniem długofalowym realizowanego projektu będzie poszerzenie i utrwalenie wiedzy z obszaru inżynierii materiałowej zajmującej się źródłami i magazynami energii elektrycznej, które mogą znaleźć zastosowane w energetyce rozproszonej.