>

SIM i SMLM

„System obrazowania super-rozdzielczego w technikach SIM i SMLM”

(akronim inwestycji: SIM&SMLM)

Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Nr projektu: 7302/IA/SN/2022
Wartość projektu: 3 181 628,10 PLN
Wartość dofinansowania: 3 022 546,70 PLN
Okres realizacji projektu: 06/12/2022 – 12/07/2023

Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Chodaczek

Przedmiotem inwestycji jest zakup systemu obrazowania łączącego w sobie dwa komplementarne podejścia do mikroskopii super-rozdzielczej: SIM (structured illumination microscopy) ‒ mikroskopia światła strukturalnego oraz SMLM (single-molecule localization microscopy) ‒ mikroskopia lokalizacji pojedynczych cząsteczek fluoroforów. Taki podwójny system pozwala na dwa niezależne sposoby obrazowania struktur subkomórkowych i pojedynczych białek oddalonych od siebie o nie więcej niż 60 nm (SIM) a nawet 20 nm (SMLM) w płaszczyźnie XY i ok. 50-80 nm w osi Z. Super-rozdzielcza technologia SIM i SMLM pozwala na obrazowanie o niskiej toksyczności żywych preparatów biologicznych, obejmując duże pola widzenia w przestrzeni 3D i w dużo dłuższym zakresie czasowym, niż technologie obecnie dostępne w Łukasiewicz – PORT. Obrazowanie przy użyciu takich technologii jest również o wiele szybsze, co pozwala na uchwycenie krótkotrwałych kompleksów białkowych i procesów komórkowych, a przez to zrozumienie obserwowanych fenomenów biologicznych z dużo większą dokładnością. Nowoczesne systemy obrazowania SIM i SMLM są wysoko zautomatyzowane, co przekłada się na wysoką wydajność czasową i ekonomiczną. Obie techniki znajdują zastosowanie w badaniach strukturalnych kompleksów wielobiałkowych, których wzajemne położenie w przestrzeni 3D jest kluczowe dla ich funkcji i procesów życiowych komórek. Zakupiony system obrazowania super-rozdzielczego będzie wykorzystany w projektach badawczych i usługach R&D realizowanych przez naukowców zatrudnionych w kilkunastu zespołach dwóch Centrów Badawczych Łukasiewicz – PORT: Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii oraz Centrum Diagnostyki Populacyjnej.