>

NetFlot

„Flotation processing techniques for ores separation and concentration”
(akronim: NetFlot)

Projekt finansowany przez KIC RawMaterials w ramach Framework Partnership Agreement No. FPA 2016/EIT/EIT Raw Materials

Wartość projektu: 229 019,00 EUR
Wartość dofinansowania: 5 000,00 EUR
Okres realizacji projektu: 01/01/2016 – 31/12/2018

Kierownik projektu po stronie WCB EIT+: dr Rafał Kubik
Konsorcjum realizujące projekt:

 1. The Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V.
 2. Bureau de Recherches Géologiques et Minières
 3. Outotec
 4. Instytut Metali Nieżelaznych, IMN
 5. Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 6. University of Liège
 7. University of Oulu
 8. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
 9. University of Lorraine
 10. Delft University of Technology
 11. ERAMET Research

Projekt międzynarodowy mający na celu stworzenie sieci infrastrukturalnej poprzez nawiązanie współpracy między partnerami z różnych jednostek naukowo-badawczych w Europie. W ramach sieci prowadzone są konsultacje z przemysłem oraz organizowane spotkania mające na celu stworzenie wspólnej oferty badawczej łączącej kompetencje wszystkich partnerów w obszarze modelowania procesu flotacji.

W ramach działań projektowych powstała strona internetowa prezentująca podstawowe założenia sieci oraz zawierająca informacje o konsorcjantach: http://www.netflot.eu/.