>

PerContinuLum

„Zastosowanie metody fotoluminescencji kątowo rozdzielczej do badań nad generacją stanów
fotonicznych typu BIC w nanostrukturach na bazie perowskitów.”  

(akronim działania naukowego: PerContinuLum)

Działanie naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „MINIATURA 6”.

Nr rejestracyjny: 2022/06/X/ST5/00369
Wartość działania naukowego: 49 953,00 PLN
Wartość dofinansowania: 49 953,00 PLN
Okres realizacji projektu: 03/10/2022 – 19/08/2023
Kierownik realizujący działanie naukowe: dr Dominik Kowal

Działanie naukowe realizowane przez:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Działanie naukowe ma na celu generację i charakteryzację stanów fotonicznych typu BIC w nanostrukturach na bazie perowskitów za pomocą metody fotoluminescencji kątowo rozdzielczej. Metoda ta pozwala na eksperymentalne prześledzenie struktury 

pasmowej kryształu fotonicznego, a także daje obraz sprzężenia emisji światła do modu obserwowanego w dalekim polu, co jest ważną charakterystyką układów emisyjnych. . W ramach zaprezentowanego tutaj działania badawczego planowana jest budowa układu do pomiarów fotoluminescencji kątowo-rozdzielczej i wykorzystanie go do charakteryzacji układów emitujących światło, w których rolę medium aktywnego pełni cienka, strukturyzowana warstwa zawierająca kropki kwantowe CsPbBr3 – to nowoczesny materiał z rodziny perowskitów, który wzbudza zainteresowanie społeczności naukowej ze względu na swoje znakomite właściwości luminescencyjne, w szczególności wysoką wydajność kwantową. Zadanie badawcze zaplanowane w ramach niniejszego wniosku ma stworzyć grunt dla większego projektu, o którego finansowanie Aplikant będzie się ubiegał w niedalekiej przyszłości (np. następna edycja konkursu SONATA)

Info dot. promocji projektu:

Projekt został sfinansowany  ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 6, Przyznanych na podstawie decyzji nr. DEC-2022/06/X/ST5/00369 z dnia 19.08.2022 

„Publikacja/praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2022/06/X/ST5/00369” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki”

Ponadto Kierownik projektu zobowiązuje się do umieszczenia na AAM adnotacji o następującej treści: „This research was funded in whole or in part by [Funder] [Grant number]. For the purpose of Open Access, the author has applied a CC-BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.”

Zapis w umowach zakupowych/cywilnoprawnych/innych:

„Niniejsza umowa jest finansowana z projektu pn. „Zastosowanie metody fotoluminescencji kątowo rozdzielczej do badań nad generacją stanów fotonicznych typu BIC w nanostrukturach na bazie perowskitów.”, realizowanego na podstawie decyzji 2022/06/X/ST5/00369 zawartej w dniu 19.08.2022 r., w ramach Programu MINIATURA 6 finansowanego ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Nauki”