>

GLC Connect

loga

„Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”
(akronim: GLC Connect)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020
IV OŚ PRIORYTETOWA PO IR: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
DZIAŁANIE 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
PODDZIAŁANIE 4.1.2: „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze”

Wartość projektu: 4 023 577,48 PLN (w tym 78 032,68 PLN wkładu własnego)
Wartość dofinansowania: 234 161,83 PLN
Okres realizacji projektu: 01/08/2019 – 31/07/2022

Kierownik projektu: dr inż. hab. Alicja Bachmatiuk
Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii – Lider Konsorcjum
  2. KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
  3. ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, których celem jest opracowanie oraz konstrukcja systemu do pokrywania grafenem cienkich drutów miedzianych. System rozwiązuje dwa istotne dla przemysłu elektronicznego problemy techniczne : pokrywanie jednorodną monowarstwą grafenową drutów miedzianych o grubości do 1 mm rozwijanych ze szpuli komercyjnej oraz pokrywanie grafenem ścieżek miedzianych na podłożach końcowych do zastosowań w elektronice. W początkowym etapie projektu zostanie zbudowany systemu do wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej syntezy grafenu. Następnie zostanie zweryfikowana i jakość otrzymanych pokryć grafenem oraz dokonane adaptacje urządzeń do uzyskania parametrów spełniających oczekiwania rynku. Efektem projektu będą dwa systemy pokrywania przewodów miedzianych grafenem dla których zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane następujące parametry: jakość pokrycia, szybkość i efektywność procesu pokrywania, przewodnictwo elektryczne oraz trwałość warstw pokrywających do zastosowania w skali przemysłowej. Grupą docelową są przedsiębiorstwa produkujące druty miedziane/podzespoły elektroniczne z zastosowaniem drutów miedzianych lub przedsiębiorcy, którzy planuja zoptymalizować procesy wykorzystujące złoto. Plan projektu wpisuje się w najnowsze nurty przemysłu elektronicznego, gdzie konieczna staje się miniaturyzacja układów z jednoczesnym obniżeniem kosztów ich wytworzenia.