>

PolySens3

Projekt finansowany przez Narodową Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach konkursu Lider XII

Programowalne poprzez sekwencję materiały polimerowe do selektywnego wykrywania bioaktywnych zanieczyszczeń wody.

Nr projektu: LIDER/27/0148/L-12/20/NCBR/2021
Wartość projektu: 1.493.500,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1.493.500,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.03.2022 – 01.03.2025

Kierownik projektu: dr inż. Róża Szweda

Problem zanieczyszczenia wody związkami bioaktywnymi nasila się od kilku ostatnich lat z powodu wzrastającej konsumpcji leków w społeczeństwach rozwiniętych oraz zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi. Zażywane leki nie w pełni metabolizowane, wydalane są przez nasz organizm i trafiają do środowiska naturalnego. W szczególności niebezpieczne substancje chemiczne zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (EDC), alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. EDC mogą wpływać na układ hormonalny, a następnie upośledzać rozwój oraz płodność zwierząt i ludzi. Celem projektu jest opracowanie wysoce czułej i selektywnej metody detekcji bioaktywnych zanieczyszczeń wody na bazie fluorescencyjnych polimerów o zdefiniowanej strukturze. Sekwencja monomeryczna polimeru będzie tak zaprojektowana, żeby specyficznie oddziaływać z wybranymi analitami.

Programowanie właściwości polimeru poprzez sekwencje jest przełomowym podejściem w dziedzinie materiałów polimerowych i pozwala na bardzo precyzyjne modulowanie ich właściwości. Zdefiniowane w swojej strukturze polimery mogą wykazywać funkcje jak naturalne makrocząsteczki np. receptory przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich właściwości materiału tj. stabilność. W projekcie jednorodne polimery o zaprojektowanej sekwencji będą wyposażone w znaczniki fluorescencyjne i wykorzystane jako sondy do detekcji bioaktywnych zanieczyszczeń wody. Efektem projektu będzie opracowanie prototypu narzędzia do oznaczania bioaktywnych zanieczyszczeń wody na bazie innowacyjnych materiałów polimerowych. Udostępnienie narzędzi do sprawnej kontroli poziomu bioaktywnych zanieczyszczeń w wodzie, pozwoli na powszechne wprowadzenie programów monitorowania jakości wody. Bezpośrednimi odbiorcami wyników projektu będą oczyszczalnie ścieków, natomiast pośrednio całe społeczeństwo.