>

MagBac

„Analiza mechanizmów zwiększonej efektywności substancji przeciwdrobnoustrojowych względem biofilmu w obecności wirującego pola magnetycznego” (Akronim: MagBac)
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 14”
Wartość projektu: 1 407 250,00 PLN
Wartość projektu – PORT: 490 650,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 407 250,00 PLN
Wartość dofinansowania – PORT: 490 650,00 PLN
Okres realizacji projektu: 02/10/2018 – 01/10/2021
Kierownik projektu: dr hab. inż. Karol Fijałkowski
Kierownik zadań PORT: dr hab. Adam Junka
Konsorcjum realizujące projekt:
1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Lider Konsorcjum
2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Celem prowadzonych badań jest wyjaśnienie mechanizmów zwiększonej aktywności związków przeciwdrobnoustrojowych – antyseptyków i antybiotyków – względem biofilmów bakteryjnych w obecności wirującego pola magnetycznego, którą wnioskodawcy zaobserwowali w swoich poprzednich badaniach.
Biofilmy to społeczności drobnoustrojów otoczone zewnątrzkomórkową macierzą charakteryzujące się wysoką tolerancją na aktywność antybiotyków oraz antyseptyków. Skład ich macierzy może ulegać zmianom strukturalnym i chemicznym w zależności od warunków odżywczo-środowiskowych, w których biofilmy bytują. W kontekście medycznym, przeważająca większość biofilmów wywołuje negatywne skutki dla zdrowia człowieka i jest przyczyną poważnych zakażeń prowadzących często do śmierci pacjenta.