>

FASL

„Rola receptorów Fas/FasL w patogenezie zapalenia w układzie nerwowym wywołanego zakażeniem herpeswirusem typu 1 i 2”
(akronim: FASL)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „HARMONIA 7”

Wartość projektu: 984 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 984 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 03/10/2016 – 02/10/2018

Kierownik projektu: dr Małgorzata Krzyżowska

W dotychczasowych badaniach stwierdzono istnienie silnego związku pomiędzy apoptozą indukowaną na drodze Fas/FasL zależnej, szlakami poza-apoptotycznymi a zakażeniem HSV. Szlak sygnałowy Fas/FasL może uczestniczyć zarówno w eliminacji komórek zakażonych, jak i w kompleksowej regulacji lokalnej odpowiedzi zapalnej oraz dalszej specyficznej odpowiedzi przeciwwirusowej. Celem niniejszego projektu jest zatem zbadanie roli szlaku receptorów śmierci Fas/FasL w patogenezie zmian zapalnych obserwowanych w przebiegu zakażenia HSV-1 i -2 w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym na modelu mysim. W szczególności, projekt dotyczy roli receptorowego szlaku śmierci Fas/FasL w eliminacji komórek zakażonych oraz komórek nacieków zapalnych w obrębie układu nerwowego. Dodatkowo, zbadany zostanie udział tego szlaku w rozwoju specyficznego mikrośrodowiska cytokin i chemokin w miejscu zakażenia HSV-1/2.