>

ConFOLD

„Makrocząsteczki o zdefiniowanej sekwencji

monomerów, wykazujące kontrolowane fałdowanie”

(akronim projektu: ConFOLD)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA 14”

Nr projektu: 2018/31/D/ST5/01365

Wartość projektu: 1 455 799,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 455 799,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2019/10/31 – 2024/01/30

 

Kierownik projektu: dr inż. Róża Szweda

Naturalne, jednorodne makrocząsteczki, takie jak białka i DNA o doskonale zdefiniowanej strukturze od lat inspirują chemików zajmujących się polimerami. Makrocząsteczki te są składnikami żywej materii, która tworzy obiekty zdolne do poruszania się, pracy, a nawet myślenia. Role i funkcje, które mogą pełnić naturalne makrocząsteczki są określone przez ich strukturę przestrzenną, która bezpośrednio zależy od ich sekwencji monomerycznej. Pomimo wielu wysiłków materiały wytworzone przez człowieka są nadal bardzo dalekie od funkcji, które są pełnione przez żywą materię. Aby zbliżyć się do tych funkcji konieczne jest uzyskanie kontroli nad sekwencją monomeryczną syntetycznych polimerów, co pozwoli na programowanie różnorodnych struktur i złożonych właściwości jak te, prezentowane przez sekwencje polimerów biologicznych.

W projekcie zamierzeniem jest studiowanie syntezy i właściwości strukturalnych syntetycznych polimerów o zdefiniowanej sekwencji monomerów na bazie syntetycznych poliuretanów (PU). Głównych celem projektu jest uzyskanie kontroli nad trójwymiarową strukturą PU poprzez ewolucję sekwencji monomeru – podobnie jak jest to w przypadku naturalnych białek zbudowanych z sekwencji aminokwasów. Aby osiągnąć cel projektu, zostaną zrealizowane trzy zadania badawcze:

  1. Opracowanie wydajnej metody syntezy, dającej uporządkowane sekwencyjnie poliuretany o określonej chiralności;
  2. Opracowanie metodologii badania trójwymiarowych struktur otrzymanych makromolekuł;
  3. Zbadanie zależności między sekwencją a strukturą poprzez ewolucję sekwencji monomeru i ich chiralności.