>

BBMRI-LPC

BBMRI – Large Prospective Cohorts
Finansowanie dla EIT+

Wartość projektu: 202 136,38 PLN
Okres realizacji: 01.02.2013 – 30.09.2017
Kierownik projektu: Łukasz Kozera

  1. Integracja dużych europejskich kolekcji w celu wykorzystania do badań prowadzących do przełomowych odkryć i harmonizacji sposobu zbierania próbek i danych;
  2. Ułatwienie prowadzenia międzynarodowych badań poprzez zwiększenie dostępu do przechowywanych próbek i zgromadzonych danych badaczom z sektora akademickiego i przemysłu;
  3. Utworzenie platformy współpracy łączącej istniejące i powstające biobanki.

Zmapowanie 8 biobanków z terenu Polski, które brały udział w szeregu szkoleń i konferencji naukowych z zakresu biobankowania. Udział w projekcie zainicjował utworzenie Polskiej Sieci Biobanków. Dodatkowo w ramach projektu poddano kontroli jakości próbki wytworzone w biobanku WCB EIT+.