>

Anti-Copy

„Zastosowanie kryształów fotonicznych w zabezpieczeniach oryginalności”

Anti-Copy

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach Programu LIDER XII,
na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu nr LIDER/39/0203/L-12/20/NCBR/2021.

Nr Umowy: LIDER/39/0203/L-12/20/NCBR/2021
Wartość projektu: 1 496 487,50 PLN
Wartość dofinansowania: 1 496 487,50 PLN
Okres realizacji projektu: od 2022-03-01 do 2025-03-01

Kierownik Projektu: dr Maciej Czajkowski

Celem projektu jest uzyskanie materiałów opartych o kryształy fotoniczne, wykazujących oryginalne cechy optyczne, których obecność na produktach będzie służyć zabezpieczeniu oryginalności, utrudniać ich kopiowanie, i których możliwa będzie ułatwiona aplikacja na powierzchnie docelowe, stosowane w przemyśle.