>

CMOT

„Badanie elektrod grafenowych do zastosowań w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki”
(akronim: CMOT)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „M-ERA.NET Call 2013”

Wartość projektu: 1 037 596,11,00 PLN
Wartość dofinansowania: 506 864,86 PLN
Okres realizacji projektu: 01/05/2015 – 30/04/2018

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Chuchmała
Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
  2. Krzysztof Skupień 3D-nano

Głównym celem projektu jest opracowanie nowego typu elektrod grafenowych do zastosowań w nisko kosztowych tranzystorach typu MOTFT (metal oxide thin-film transistor). Wytwarzane elektrody grafenowe będą charakteryzowały się możliwością modyfikowania pracy wyjścia poprzez modyfikowanie warstwy grafenowej różnymi metodami. Podczas opracowywania metod, szczególny nacisk zostanie położony na domieszkowanie elektrody grafenowj cienką warstwą metaliczną, domieszkowanie nanocząsteczkami metalicznymi, samo-domieszkowanie poprzez jony Ar.
Opracowanie metody modyfikacji pracy wyjścia elektrody na bazie grafenu do zastosowań w tranzystorach MOTFT, może mieć przełomowy wpływ na ich zastosowanie w zakresie urządzeń fotonicznych oraz nowoczesnych wyświetlaczy.
W skład międzynarodowego konsorcjum wchodzą Chair of Applied Laser Technologies, 3D-nano, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, 4Jet technologies GmbH, EdgeWave GmbH, Chair of Electronic Materials and Nanoelectronics oraz Evonik Industries AG.