>

FACILE

„Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację cieczy jonowych”
(akronim: FACILE)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 10”

Wartość projektu: 1 326 700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 624 200,00  PLN
Okres realizacji projektu: 24/10/2016 – 23/10/2019

Kierownik projektu: dr Katarzyna Komorowska
Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
  2. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

W ostatnich latach zapotrzebowanie na nowe metody nano- i mikrostrukturyzację wzrosło ze względu na rosnącą liczbę nowych zastosowań polimerów w fotonice. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się polimerowe czujniki i bioczujniki, uwidaczniając potrzebę stworzeniab platformy materiałowej do budowania tanich i jednorazowych układów; np. układów POCT – pointof-care – czyli diagnostyki i otrzymania wyników w czasie rzeczywistym w miejscu opieki nad pacjentem.
Celem projektu jest opracowanie nowej metody strukturyzacji powierzchni bazującej na polimeryzacji czystych i modyfikowanych cieczy jonowych przy pomocy naświetlania wiązką elektronową i jonową. Metoda ta pozwoli na wydajne wytwarzanie struktur o rozmiarach mikrometrów z rozdzielczością nanometrową w matrycach, których własności mogą być kontrolowane poprzez skład cieczy jonowych. W ten sposób możliwe będzie projektowanie struktur fotonicznych o zadanych parametrach, np. siatek dyfrakcyjne o odpowiednim współczynniku załamania światła, czy komponentów sensorów polimerowych.
Oczekiwanym rezultatem projektu będzie poznanie wpływu rodzaju monomeru oraz sposobu naświetlania na proces tworzenia wzoru w warstwie cieczy jonowej dający możliwość przyszłego projektowania procesów i układów w celu uzyskania jakości i struktury dopasowanej do elementu. Projekt stanowi pracę badawczą o oryginalnym charakterze, ze względu na zdobywanie nowej wiedzy m.in. o właściwościach optycznych cieczy jonowych z polimeryzującym monomerem. Elementem nowości jest wykorzystanie nanokompozytu w postaci cieczy jonowej i domieszki (nanokryształu) jako materiału tworzącego struktury optyczne. Wyniki eksperymentalnych prac badawczych, choć mają charakter podstawowy, mogą ujawnić potencjał możliwości ich praktycznego stosowania.