>

PROSCHOOL

Lifelong Education ”CLC-EAST Professional School”
(akronim: PROSCHOOL)

Projekt finansowany przez KIC RawMaterials w ramach Framework Partnership Agreement No. FPA 2016/EIT/EIT Raw Materials

Wartość projektu:  491 937 €EUR
Wartość dofinansowania: 42 609 EUR (w tym 27 641 EUR wkładu własnego)
Okres realizacji projektu: 01/01/2017 – 31/12/2019

Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF), Niemcy – Lider konsorcjum
  2. AGH University of Science and Technology, Polska
  3. Montanuniversität Leoben, Austria
  4. Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Niemcy
  5. Wroclawskie Centrum Badan EIT plus Sp. z o.o. (EIT+), Polska

Projekt zakłada realizację profesjonalnych kursów, które łącza w sobie specjalistyczne szkolenia praktyczne z programem studiów magisterskich i doktoranckich w dziedzinie surowców. Kursy mają na celu podniesienie poziomu wiedzy w zakresie obróbki, zastosowania, sposobu rozpadu oraz wykorzystania minerałów zarówno w przemyśle jak w nauce. Kursy organizowane są pod patronatem RawMaterials Academy i skierowane są  do szerokiego grona odbiorców z regionu CLC-Wschód, miedzy innymi do: inżynierów, techników, naukowców działających w obszarze obróbki i badania minerałów, osób zaangażowanych w produkcję oraz sprzedaż minerałów, pracowników laboratoriów oraz firm R&D.