>

EPITAKSJA

Projekt pn. „Stanowisko Epitaksji” finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
na podstawie Decyzji nr 11/53054/SPUB/SN/2022 w formie dotacji podmiotowej.

(akronim: EPITAKSJA)


Numer Decyzji: 11/53054/SPUB/SN/2022
Wartość projektu: 1 466 301,00 PLN
Wartość finansowania: 1 466 301,00 PLN
Okres realizacji projektu: od 2022-08-12 do 2024-12-31

Kierownik projektu: prof. dr hab. Detlef Hommel

Realizacja projektu ma na celu finansowanie w latach 2022-2024 kosztów związanych z utrzymaniem aparatury naukowo badawczej/stanowiska badawczego pn. „Stanowisko Epitaksji” zakupionej w latach 2014 – 2015 oraz dotychczas poniesionych kosztów na usługi konserwacji i napraw aparatury, zaangażowania osób, które pracują przy utrzymaniu gotowości operacyjnej stanowiska.

INWESTYCJA ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ