>

UV-LED

„Atomic scale study of emerging UV-light LEDs by advanced transmission electron microscopy”
(akronim: UV-LED)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „POLONEZ 1”

Wartość projektu: 550 416,00 PLN
Wartość dofinansowania: 550 416,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01/01/2017-31/12/2018

Kierownik projektu: Sandeep M. Gorantla, PhD