>

NoILight

„Network of Infrastructure for Metal-based Lightweight Materials”
(akronim: NoILight)

Projekt finansowany przez KIC RawMaterials w ramach Framework Partnership Agreement No. FPA 2016/EIT/EIT Raw Materials

Wartość projektu: 231 040,00 EUR (w tym 132 171,00 EUR wkładu własnego)
Wartość dofinansowania: 2 998,00 EUR , wkład własny: 6 411,00 EUR
Okres realizacji projektu: 1/01/2016-31/12/2018

Kierownik projektu po stronie WCB EIT+: dr Rafał Kubik
Konsorcjum realizujące projekt:

 1. Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF), (Lead Partner) Germany – Lider Konsorcjum
 2. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, CSIC (Spanish National Research Council), Spain
 3. Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), Italy
 4. AGH University of Science and Technology, Poland
 5. Bay Zoltan Nonprofit Ltd. for Applied Research, Hungary
 6. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (German Aerospace Center – DLR), Germany
 7. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (Fraunhofer), Germany
 8. Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (HZDR), Germany
 9. Instytut Metali Niezelaznych, IMN (Institute of Non-Ferrous Metals), Poland
 10. Lund University, Sweden
 11. Mondragon Corporation S. Coop., Spain
 12. Ovidius University of Constanta, Romania
 13. Politechnika Slaska (Silesian University of Technology), Poland
 14. Politechnika Wroclawska (Wroclaw University of Science and Technology, WUST), Poland
 15. Technische Universiteit Delft (Delft University of Technology), The Netherlands
 16. Università degli Studi di Padova (University of Padova), Italy
 17. University of Limerick, Ireland
 18. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., Poland
 19. Zanardi Fonderie S.p.A, Italy

Projekt międzynarodowy mający na celu stworzenie sieci infrastrukturalnej poprzez nawiązanie współpracy między partnerami z różnych jednostek naukowo-badawczych w Europie. W ramach sieci stworzono wspólną ofertę badawczą łączącą kompetencje wszystkich partnerów w obszarze badań materiałów zbudowanych z metali lekkich.

W ramach działań projektowych powstała strona internetowa prezentująca podstawowe założenia sieci oraz zawierająca informacje o konsorcjantach: http://metlight.net/pl.