>

PIONIER

Projekt pn. „Realizacja inwestycji w infrastrukturę IT związanej z działalnością naukową” finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki,  
na podstawie umowy nr 7258/II/SN/2021, w formie dotacji celowej, w ramach realizacji inwestycji związanej z działalnością naukową.

(akronim: PIONIER)

Okres realizacji projektu: od 2021-10-27 do 2023-12-27
Wartość dofinansowania: 500 000,00 PLN
Wartość całkowita projektu: 552 977,89 PLN

Kierownik projektu:

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie dostępu Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  do ogólnopolskiej sieci optycznej PIONIER. Zadanie to posiadać będzie wieloaspektowy wpływ na działalność naukową, prowadzoną przez Łukasiewicz – PORT. Celem nadrzędnym funkcjonowania sieci jest zapewnienie jednostkom naukowym, rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej, umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi z całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

INWESTYCJA ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ