>

High Cooper

Opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania Polskich rud miedzi”
(akronim: High Copper)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM w ramach Przedsięwzięcia „CuBR”

Wartość projektu: 5 003 839,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 398624,00 PLN
Okres realizacji projektu: 1/05/2015 – 31/10/2018

Kierownik projektu: Rafał Kubik
Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Politechnika Wrocławska – Lider Konsorcjum
  2. Instytut Metali Nieżelaznych
  3. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
  4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  5. Politechnika Gdańska
  6. KGHM CUPRUM sp. z o. o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

Obniżająca się jakość rud, drobnoziarnista złożona mineralizacja, obecność węgla organicznego, pogarszająca się wzbogacalność i fakt, że obecnie technologie wzbogacania rud Cu w KGHM zostały zaprojektowane 50 lat temu są przyczyną problemów jakościowych produkowanych koncentratów flotacyjnych, stanowiących wsad do procesów hutniczych. W ramach projektu HighCopper planowane jest opracowanie, w skali laboratoryjnej i zweryfikowanie w skali pilotowej, nowej technologii wzbogacania dostosowanej do właściwości aktualnie i przyszłościowo wydobywanej rudy. Szczegółowo opracowane i zweryfikowane operacje jednostkowe wraz z konstrukcją nowych urządzeń spowodują, że technologia ta gwarantować będzie korzystniejsze jakościowo dla procesów hutniczych koncentraty miedziowe. Nowa technologia, zweryfikowana w instalacji pilotowej, będzie podstawą nowego schematu technologicznego w KGHM i dostarczy danych do wstępnego stadium wykonalności oraz będzie odpowiadać 7 poziomowi gotowości technologicznej.