>

CEPPI

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant No 649720. The sole responsibility for any errors or omissions made lies with the editor. The content does not necessarily reflect the opinion of the European Commission. The European Commission is also not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Projekt finansowany przez Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) w ramach konkursu „HORYZONT2020”

„Coordinated energy-related PPIs actions for cities (CEPPI)”
(akronim: CEPPI)

Wartość projektu:1 294 812,50 EUR
Wartość dofinansowania: 118 562,50 EUR
Okres realizacji projektu: 01/04/2015 – 31/03/2018 
Kierownik projektu po stronie WCB EIT+: Joanna Kot
Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Birmingham City Council (Miasto Birmingham) – Lider Konsorcjum
  2. Budapest Fovaros Onkormanyzata (Miasto Budapeszt)
  3. Ajuntament de Castelló de la Plana (Miasto Castellon)
  4. Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana
  5. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
  6. JERA Consulting Limited
  7. Optimat Limited
  8. Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer
  9. ICLEI European Secretariat GmbH

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej miast poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań w zamówieniach publicznych. Uczestniczące w projekcie miasta (Birmingham, Budapeszt, Walencja, Castellon oraz Wrocław, reprezentowany przez WCB EIT+) przy wsparciu firm konsultingowych zaoszczędzą wspólnie co najmniej 33GWh rocznie dzięki optymalizacji procedury zamówień publicznych.

Wstępem do projektu CEPPI był projekt o nazwie PPIA (Public Procurement of Innovation in Action). Głównym celem projektu PPIA jest stymulowanie innowacji w obszarze zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań łagodzących zmiany klimatu oraz rozpowszechnianie zdobytej na ten temat wiedzy w społeczności Stowarzyszenia Climate-KIC jak i poza nim. Projekt PPIA jest w dalszym ciągu realizowany w ramach Stowarzyszenia Climate-KIC zrzeszającego ponad 240 partnerów, w skład których wchodzą kluczowe dla Europy uczelnie, jednostki badawcze, oraz firmy.

Pierwszy etap projektu polega na identyfikacji obszarów z największym zużyciem energii (energy hotspots), w których relatywnie niewielkim nakładem pracy można znacząco zredukować zużycie energii. Przeprowadzony zostanie  audyt energetyczny wraz z raportem prognozującym docelowe zapotrzebowanie na energię danego przedsięwzięcia. Następnie w jednostkach miejskich przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu optymalizacji zamówień publicznych pod kątem ograniczenia emisji CO2 i podniesienia efektywności energetycznej. Ostatecznie w każdym z miast przeprowadzone zostanie przynajmniej jedno postępowanie zawierające wypracowane we wcześniejszych etapach projektu procedury optymalizacyjne pozwalające zmniejszyć zużycie energii/ emisję CO2.
Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie zużycia energii i pozwoli stworzyć przestrzeń dla  innowacyjnych rozwiązań.