>

MODDNAREP

projekt moddnarep

„Funkcje modyfikacji potranslacyjnych kluczowych białek zaangażowanych w naprawę DNA”

(Akronim projektu: MODDNAREP)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 20”

Nr projektu: 2020/39/B/NZ3/02017
Wartość projektu: 2 474 648,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 474 648,00 PLN
Okres realizacji projektu: od 2021-09-01 do 2024-08-31
Kierownik projektu: dr Michał Zbigniew Malewicz

W projekcie dążymy do zrozumienia, jak komórki ssaków radzą sobie z uszkodzeniem materiału genetycznego – DNA. Uszkodzenie DNA, jeśli nie zostanie naprawione, może spowodować szereg problemów dla komórki. Na przykład komórka może nie być w stanie podzielić się z uszkodzonym DNA, ponieważ aby DNA mogło zostać skopiowane (zduplikowane), nie może mieć żadnych przerw ani pęknięć. Aby normalna komórka stała się rakowa, musi nabyć wiele mutacji, które przekształcają jej program genetyczny w taki sposób, że pojawia się niekontrolowany wzrost, który jest jedną z cech charakterystycznych dla raka.

Ten proces stopniowego nabywania mutacji jest często przyspieszany przez wadliwe mechanizmy naprawy DNA. Szlak naprawy DNA poprzez NHEJ jest bardzo ważny i bez niego przeżycie organizmu nie jest możliwe. Jesteśmy zainteresowani zrozumieniem, sposobów w jaki NHEJ jest regulowane w komórkach, ponieważ ta wiedza pozwoli nam opracować nowe leki przeciwnowotworowe, a także potencjalnie ulepszyć sposób, w jaki klasyfikujemy i diagnozujemy raka. Dlatego zamierzamy badać tzw. modyfikacje potranslacyjne kluczowych białek NHEJ – PAXX i DNA-PKcs. Modyfikacje białek po translacji są to zazwyczaj małe znaczniki molekularne, dodawane fizycznie do już wytworzonych i funkcjonalnych białek komórkowych, które mogą modulować ich funkcję na różne sposoby. W tym projekcie postaramy się określić szczegółowo funkcje modyfikacji potranslacyjnych PAXX and DNA-PKcs.