>

SH3BP2_DG

„Ścieżka molekularna regulująca stabilność ß-Dystroglikanu”
(akronim: SH3BP2_DG)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 16.

Nr projektu: 2020/39/D/NZ5/02004
Wartość projektu: 1 302 960,00,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 302 960,00,00 PLN
Okres realizacji projektu: 08/07/2021 – 07/07/2024

Kierownik projektu: dr Bhola Shankar Pradhan 

Prawidłowe funkcjonowanie mięśni jest niezbędne do wykonywania codziennych czynności życiowych, takich jak jedzenie, mówienie, oddychanie, itp. Integralność sarkolemmy (błony mięśniowej) jest utrzymywana przez kompleks glikoprotein powiązanych z dystrofiną (DGC). Funkcjonowanie DGC jest zaburzone w wielu dystrofiach mięśniowych. Na przykład, brak dystrofiny spowodowany mutacjami w genie kodującym to białko jest główną przyczyną dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD). Obecnie nie istnieje lekarstwo na DMD, a leczenie ma na celu jedynie osłabienie objawów. Prowadzonych jest wiele badań klinicznych nad DMD, a większość́ z nich koncentruje się̨ na przywróceniu produkcji dystrofiny w mięśniach. Co istotne, brak dystrofiny prowadzi do degradacji β-dystroglikanu (β-DG), który łączy macierz pozakomórkową z cytoszkieletem aktyny. Wynika to z faktu, że przy braku dystrofiny, motyw PPXY na β-DG jest odsłonięty i ulega fosforylacji, co prowadzi do degradacji β-DG. Pomimo wieloletnich badań nad DMD, wciąż niewiele wiemy o białkach regulujących stabilizację β-DG na powierzchni komórek.

Prowadzone przez nas badania mają na celu zidentyfikowanie nowych białek, które wchodzą̨ w interakcję z motywem PPXY β-DG i stabilizują β-DG poprzez zapobieganie jego fosforylacji. Dodatkowo, będziemy badać́ jakimi szlakami β-DG jest transportowany wewnątrz komórek podczas jego degradacji. Zbadamy możliwość́ wykorzystania nowoodkrytych białek w leczeniu DMD, oraz potencjalnie innych typów dystrofii mięśniowych. Wyniki naszych badań mogą mieć ważne zastosowanie kliniczne.