>

POF

Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: Badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach.

ZADANIE 13 RELAIZOWANE W EIT+:
Skonstruowanie modelu ogniwa i wykonanie testów fotowoltaicznych

KIEROWNIK ZADANIA 13:
dr Filip Granek

OKRES REALIZACJI PROJEKTU :
01.12.2013 r. – 30.11.2015 r.

OKRES REALIZACJI ZADANIA 13:
01.12.2013 r. – 30.11.2015 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
150 000,00 PLN

Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych, NCBiR.

Celem projektu jest skonstruowanie polimerowego ogniwa fotowoltaicznego o architekturze objętościowej zawierającego w polimerze plazmoniczne nanoinkluzje oraz specjalne elektrody wspomagające sprzęgania światła do nanowarstwy półprzewodnika.

Celem zadania 13, realizowanego w WCB EIT+, było skonstruowanie modelu ogniwa oraz wykonanie pomiarów fotowoltaicznych dla modelu we współpracy z IEL, IF PAN, PSH. Prace związane z skonstruowaniem modelu ogniwa i jego charakterystyki fotowoltaiczne będą wykonane w komorze rękawicowej oraz dla porównania ich charakterystyk w atmosferze powietrza. Określony zostanie wpływ tlenu na sprawność ogniw fotowoltaicznych na bazie poliazometin i politiofenów we współpracy z IEL.

SKŁAD KONSORCJUM:

 • Instytut Elektrotechniki,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Politechnika Warszawska,
 • Polskie Systemy Holograficzne,
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 • Skonstruowanie objętościowych ogniw fotowoltaicznych bazujące na polimerach z rodziny poliazometin, które były dostarczane zostały przez partnera z konsorcjum, Instytut Elektrotechniki, a także wykonanie ogniw bazujących na polimerach z rodziny politiofenów.
 • Skonstruowanie organicznych ogniw fotowoltaicznych o architekturze klasycznej i odwróconej w komorze rękawicowej umożliwiającej pracę w atmosferze gazu obojętnego.
 • Wprowadzenie w architekturę organicznych ogniw słonecznych nanoinkluzji plazmonicznych i międzywarstw z tlenku cynku domieszkowanych aluminium (AZO), czy też z trójtlenku molibdenu MoO3.
 • Prace badawcze w EIT+ koncentrujące się na optymalizacji architektury organicznych ogniw słonecznych i charakterystyce nowych stabilnych termicznie polimerów z rodziny poliazometin.
 • Skonstruowanie demonstratora ogniwa słonecznego o architekturze odwróconej na bazie nowego polimeru z rodziny poliazometin wytworzonego przez zespół IEL/OW oraz na bazie warstwy transportowej AZO wytworzonej przez IF PAN.
 • Iwan, M. Palewicz, I. Tazbir, B. Boharewicz, R. Pietruszka, M. Filapek, J. Wojtkiewicz, B. S.Witkowski, F. Granek, M. Godlewski,
  Influence of ZnO:Al, MoO3 and PEDOT:PSS on efficiency in standard and inverted polymer solar cells based on polyazomethine and poly(3-hexylthiophene), Electrochimica Acta, 2016. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468616301098
 • Praca zbiorowa, książka
  Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach. Praca zbiorowa. Redaktor A. Iwan, Wydawca: Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu. ISBN: 978-83-7798-184-9. Nakład 110+17 egz.
 • Rozdział IV: Wytwarzanie i charakterystyka ogniw słonecznych na bazie nowych polimerów donorowych oraz na bazie warstw transportowych ZnO domieszkowanych glinem, M. Palewicz, F. Granek, strony 37-56, 2015.
 • Palewicz, F. Granek, A. Iwan, B. Boharewicz, I. Tazbir, R. Pietruszka, M. Godlewski, „Optoelectrical properties of inverted organic solar cells based on air-stable polyazomethine and P3HT with ZnO electron transporting buffer layer doped by aluminum” Third Euro-Mediterranean Conference on Materials and Renewable Energies, Maroko, Marrakesz. 2015.2-6.11. (plakat).
 • Raport wyników przedstawiony w postaci prezentacji ustnej 24 października 2014 na spotkaniu roboczym projektu w IEl we Wrocławiu.
 • Raport wyników przedstawiony w postaci prezentacji w dniu 19 czerwca 2015 na spotkaniu roboczym projektu w IEl we Wrocławiu.