>

INDICATOR

„Termochromowy wskaźnik wyjścia ze stanu głębokiego zamrożenia”
(akronim: INDICATOR)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Lider XI”

Wartość projektu: 1 493 815,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 493 815,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01/01/2021 – 01/01/2024

Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Wilk-Kozubek

W ostatnich latach przemysł opakowaniowy rozwija się bardzo dynamicznie, co jest przede wszystkim związane z postępem technologicznym w dziedzinie inżynierii materiałowej. Do niedawna opakowania pełniły głównie funkcję ochronną przed uszkodzeniem i działaniem czynników zewnętrznych. Obecnie, powstają nowe generacje opakowań, tzw. opakowania inteligentne, które oprócz funkcji tradycyjnych opakowań pełnią także funkcję monitoringowo-informacyjną. Opakowania te, dzięki umieszczeniu na nich odpowiednich interaktywnych wskaźników, mają możliwość monitorowania różnych parametrów, np. temperatury otoczenia produktów. Informacja o zmianach temperatury wydaje się być szczególnie użyteczna w przypadku żywności mrożonej. Popularne mrożonki są przechowywane w komorach chłodniczych, w temp. -18°C. Podwyższenie temperatury przechowywania może doprowadzić do ich rozmrożenia. Powszechnie wiadomo, że rozmrożone produkty nadają się wyłącznie do natychmiastowego spożycia, ponieważ powtórne zamrożenie takich produktów i ich następne spożycie może doprowadzić do zatrucia pokarmowego.

Celem niniejszego projektu jest wytworzenie termochromowego wskaźnika, który będzie pozwalał określić czy żywność mrożona była przechowywana we właściwej temperaturze, tj. -18°C. Wskaźnik będzie mieć postać farby, którą będzie można drukować bezpośrednio na opakowaniu lub na etykiecie. Nadrukowany wskaźnik będzie nieodwracalnie zmieniać barwę po przekroczeniu optymalnej temperatury przechowywania. W ten sposób konsument otrzyma informację o stanie jakościowym produktu i bezpieczeństwie jego spożywania oraz nieprawidłowościach występujących w trakcie jego przechowywania i dystrybucji, bez potrzeby otwarcia samego opakowania. Zmiana barwy będzie wynikiem polimeryzacji reaktywnych monomerów (np. diynów), powstania kompleksu leukobarwnik (np. fluoran)–wywoływacz lub utworzenia się kompleksu liganda organicznego z jonem metalu przejściowego (np. Fe2+). Obecnie nie ma takiego rozwiązania na polskim rynku.